MENU

ZESPÓŁ SZKÓŁ W JEŻOWEM IM. KS. STANISŁAWA STASZICA
REKRUTACJA
Zespół Szkół w Jeżowem
im. ks. Stanisława Staszica,
37-430 Jeżowe 162a.
TEL/FAX.: 15-87 94 328.
email: zsjezowe@interia.pl 
powiat niżański, woj.
podkarpackie
ZAPRASZAMY!
WAŻNE LINKI
Nasz kanał YT
Darmowy licznik odwiedzin
Tuesday, April 17, 2018
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych:

trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum oraz publicznej szkoły ponadpodstawowej - branżowej szkoły I stopnia, dla absolwentów gimnazjum, na rok szkolny 2018/2019 na terenie województwa podkarpackiego.

Tuesday, April 17, 2018

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 1/2018 Podkarpackiego Kuratora Oświaty
z dnia 30 stycznia 2018 r.

Nasz Facebook
Tuesday, April 17, 2018
ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) w brzmieniu przed 26 stycznia 2017 r.