MENU

ZESPÓŁ SZKÓŁ W JEŻOWEM IM. KS. STANISŁAWA STASZICA
DORADZTWO ZAWODOWE
Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są w poszczególnych klasach
liceum i technikum w ramach godzin wychowawczych po wcześniejszym uzgodnieniu
z wychowawcami poszczególnych klas.

Zajęcia prowadzi mgr Marta Kossak-Dec
Konsultacje indywidualne  dla uczniów:
Wtorek 14.10 - 14.55

ZADANIA SZKOLNEGO  DORADCY ZAWODOWEGO

Udzielanie pomocy uczniom w osiąganiu umiejętności podejmowania decyzji o
wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia , a zwłaszcza:

. wyzwalanie aktywności uczniów w kierunku samopoznania i samooceny,
. modyfikacja samooceny w przypadku , gdy odbiega ona od realnych
możliwości,
. pomoc uczniom w pogłębianiu wiedzy o interesujących ich zawodach,
. kształtowanie potrzeby konfrontowania oceny swego stanu zdrowia z
wymaganiami wybieranego zawodu,
. kształtowanie odpowiedzialności za własny rozwój zawodowy,
. uświadomienie uczniom konieczności konfrontowania wiedzy o zawodach z
wiedzą o sobie i aktualnymi trendami na rynku pracy,
. wyrobienie w uczniach pozytywnych postaw wobec pracy,
. współdziałanie z rodzicami w realizacji powyższych zadań,
. gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej
(o zawodach, o rynku pracy, o możliwościach kształcenia i zatrudnienia, o
planach rekrutacyjnych lokalnych szkół) w postaci prasy, informatorów,
programów multimedialnych.

Więcej informacji na stronie portalu:  www.doradztwo.koweziu.edu.pl
ZAPRASZAMY!
Zespół Szkół w Jeżowem
im. ks. Stanisława Staszica,
37-430 Jeżowe 162a.
TEL/FAX.: 15-87 94 328.
email: zsjezowe@interia.pl 
powiat niżański, woj. podkarpackie
WAŻNE LINKI
Nasz Facebook
Nasz kanał YT
Darmowy licznik odwiedzin