MENU

ZESPÓŁ SZKÓŁ W JEŻOWEM IM. KS. STANISŁAWA STASZICA
NASZA OFERTA
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCˇCE

Przedmioty na poziomie rozszerzonym:
. język polski,
. język angielski,
. język niemiecki,
. matematyka,
. biologia,
. geografia,
. wiedza o społeczeństwie.


TECHNIKUM

. Technik
BUDOWNICTWA
dodatkowe kursy obsługi maszyn budowlanych,
praktyki i staże w miejscowych firmach budowlanych


. Technik
DROGOWNICTWA
 
. Technik
USŁUG FRYZJERSKICH  ORAZ
BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE DLA
DOROSŁYCH W ZAWODACH BUDOWLANYCH
ZAPRASZAMY!
WAŻNE LINKI
STOŁÓWKA SZKOLNA
DODATKOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
SZKOLNY RADIOWĘZEŁ
BEZPŁATNE PODRĘCZNIKI
BEZPŁATNE KURSY DLA UCZNIÓW TECHNIKUM
(kursy kosmetyczne i obsługi maszyn budowlanych)

WAKACYJNE PŁATNE STAŻE I PRAKTYKI ZAWODOWE
(uczniowie otrzymuj± wynagrodzenie)
Zespół Szkół w Jeżowem
im. ks. Stanisława Staszica,
37-430 Jeżowe 162a.
TEL/FAX.: 15-87 94 328.
email: zsjezowe@interia.pl 
powiat niżański, woj. podkarpackie
Nasz Facebook
NOWO¦Ć
Nasz kanał YT
Darmowy licznik odwiedzin