MENU

ZESPÓŁ SZKÓŁ W JEŻOWEM IM. KS. STANISŁAWA STASZICA
NASZA OFERTA
licznik
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Klasa
LINGWISTYCZNO - DZIENNIKARSKA
przedmioty wiodące to
język polski, historia, język angielski, język niemiecki


Klasa
PRZYRODNICZA
przedmioty wiodące to:
biologia, geografia, język angielski, wychowanie fizyczneKlasa
O PROFILU AKADEMICKIMTECHNIKUM

Technik
BUDOWNICTWA
dodatkowe kursy obsługi maszyn budowlanych,
praktyki i staże w miejscowych firmach budowlanych

Technik
DROGOWNICTWA 
 

Technik
USŁUG FRYZJERSKICH  ORAZ
BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE DLA DOROSŁYCH W ZAWODACH BUDOWLANYCH
ZAPRASZAMY!
WAŻNE LINKI
STOŁÓWKA SZKOLNA
DODATKOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
SZKOLNY RADIOWĘZEŁ
BEZPŁATNE PODRĘCZNIKI
BEZPŁATNE KURSY DLA UCZNIÓW TECHNIKUM
(kursy kosmetyczne i obsługi maszyn budowlanych)

WAKACYJNE PŁATNE STAŻE I PRAKTYKI ZAWODOWE
(uczniowie otrzymują wynagrodzenie)
Zespół Szkół w Jeżowem
im. ks. Stanisława Staszica,
37-430 Jeżowe 162a.
TEL/FAX.: 15-87 94 328.
email: zsjezowe@interia.pl 
powiat niżański, woj. podkarpackie
Nasz Facebook
NOWOŚĆ
Nasz kanał YT