Arkusz kalkulacyjny

Temat: Podstawowe funkcje programu Excel - wiadomości wstępne

1. Arkusz kalkulacyjny - określenie 

2. Pojęcia: skoroszyt, arkusz, kolumna, wiersz i komórka

3. Znaczenie różnych kształtów wskaźnika myszy

4. Typy danych, wprowadzanie i edytowanie danych.

Temat: Arkusz kalkulacyjny - PREZENTACJA

 

Temat: Adresowanie względne i bezwzględne - ćwiczenie

Temat: Proste obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym - ćwiczenie

Temat: Ochrona arkusza

Temat: Formuła tablicowa

Temat: Nazwy zakresów. Użycie funkcji ŚREDNIA... i JEŻELI...

Temat: Kreator wykresów

Temat: TWORZENIE WYKRESÓW FUNKCJI - FILM

czas: 2 min. 34 sek.

Temat: TWORZENIE WYKRESÓW NA PODSTAWIE DANYCH - FILM

czas: 2 min. 20 sek.

 

Temat: Sprawdzian teoretyczny  (10 z 14)

Temat: Sprawdzian teoretyczny  (8 z 8)

 

Temat: SPRAWDZIAN PRAKTYCZNY CZ.1

Temat: SPRAWDZIAN PRAKTYCZNY CZ.2

Dodatkowe zadania:

Ćwiczenie 1

Ćwiczenie 2 - obliczenia finansowe i bankowe (funkcja FV)

Ćwiczenie 3 - tworzenie listy w arkuszu - projekt "wydatki na benzyne"