37-430 Jeżowe 162a

TEL/FAX.: 15 - 87 94 328

zsjezowe@interia.pl  

Zespół Szkół
im. ks. Stanisława Staszica
w Jeżowem

powiat niżański, woj. podkarpackie

 

97 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

 
 

Lekcje

Przerwy

1

8.00

8.45

2

8.50 

9.35

3

9.40

10.25

4

10.30

11.15

5

11.35

12.20

6

12.30

13.15

7

13.20

14.04

8

14.10

14.55

9

15.05

15.50

 

Gmina

Kuratorium
Powiat
JeżoWikia